Vállalkozások százait támogatjuk, hogy sikeresek legyenek az interneten. Tudjon meg többet

ÁSZF

Digitális Marketing Szolgáltatási Szerződés

Legutóbbi módosítás: 2024. február. 23.
(eredeti megjelenés: 2021. július 01.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a WEBSTIG LTD és a WEBSTIG LTD Magyarországi Fióktelepe (a webstig.hu weblap üzemeltetője), mint reklámszolgáltató (a továbbiakban: Webstig) és az alább meghatározott reklámszolgáltatási tevékenységet igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő egyedi reklámszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

1. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte és tárgya

1.1. A Webstig és az Ügyfél között létrejövő Szolgáltatási Szerződés a Webstig webstig.hu weblapján (a továbbiakban: Weblap) elérhető megrendelő lapjának Ügyfél által történő kitöltésével valamint az Általános Szerződési Feltételek és a megrendelőlapon esetlegesen rögzített egyéb feltételek elfogadásával jön létre. A Megbízó szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Megbízott elektronikus úton, a megrendelőlapon megadott e-mail címre történő üzenet küldése útján, késedelem nélkül visszaigazolja.

2. Digitális marketing és potenciális ügyfelek generálásának költségei és kifizetései: Az Ügyfél vállalja, hogy havonta kifizeti az ajánlati árat a szolgáltatásokért. A szolgáltatások számlázása egy hónapra előre történik, a kifizetések a hónap első napján esedékesek. A Webstig-nek jogában áll hét napos felmondási idővel felmondani a szerződést, ha a szolgáltatást az ügyfél nem fizette előre. Az ár az aktuális munkakörön alapul. Abban az esetben, ha további szolgáltatásokra van szükség, vagy jelentős változás történik a munkakörben, a Webstig fenntartja a jogot, hogy árainkat módosítsa.

3. Kiegészítő szolgáltatások: A Webstig az ügyfél kérésére további szolgáltatásokat is nyújthat, beleértve, de nem kizárólagosan, képzési, fényképezési vagy videós szolgáltatásokat. A Webstig ezt az A mellékletben felsorolt szolgáltatásokon keresztül fogja megtenni .

4, Szerződés időtartama: Az Ügyfél beleegyezik, hogy a szerződés időtartama 3 hónap határozott idejű majd határozatlan idejű. A szerződés a szerződés aláírásától számított egy évvel automatikusan megújul, kivéve, ha az éves megújítás dátuma előtt 45 nappal valamelyik fél írásban értesíti a másikat arról, hogy nem kívánja megújítani.

A szerződést bármelyik fél 30 napos írásbeli felmondási idővel felmondhatja. Abban az esetben, ha az Ügyfél a kezdeti év vége előtt gyakorolja ezt a 30 napos kikötési záradékot, minden digitális szellemi tulajdon a Webstig tulajdonában marad. Ha az ügyfél át kívánja ruházni a szellemi tulajdon tulajdonjogát, a szerződés fennmaradó részére (a végső felmondási dátum előtt) esedékessé válik (a jelen szerződés 1. szakasza szerint). Az ügyfél beleegyezik, hogy megadja a szükséges hozzáférést a Webstig számára végezze el munkáját. A Webstig mindent megtesz annak érdekében, hogy az utolsó 30 napban befejezze a szolgáltatásnyújtást.

5. Tartalom: Az Ügyfél vállalja, hogy minden szükséges tartalmat (szöveg, cikkek, fényképek, grafikák, videók stb.) biztosít a Webstig erőfeszítéseinek támogatásához.

6. További eszközök/szoftverek és költségek: A Webstig bizonyos eszközöket/szoftvert/szolgáltatásokat igényelhet erőfeszítéseink támogatásához. Az Ügyfél vállalja, hogy az ilyen eszközök/szoftverek egyszeri vagy havi költségét viseli. A Webstig beleegyezik abba, hogy az Ügyfél előzetes jóváhagyása nélkül nem vásárol ilyen szoftvert, és nem fizet elő rájuk

7.  Az ügyfelek belső erőforrásainak kezelése: Az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Webstig lesz a vezető és teljes mértékben felelős a digitális stratégia kialakításáért, a napi munka/feladatok kezeléséért, valamint az összes jelenlegi belső digitális marketing erőforrás kezeléséért (alkalmazottak, vállalkozók stb.). .

Az ügyfelek egyetértenek abban, hogy a program hatékony végrehajtása érdekében minden digitális erőforrás szükség szerint jelentést tesz a Webstig-nek. A Webstig és az ügyfél végrehajtó bizottsága által meghatározott digitális stratégia, napi erőfeszítések és napi menedzsment támogatása érdekében az erőforrásokat kezelik és feladatokat látnak el.

8. További szolgáltatások díjai: Abban az esetben, ha az Ügyfél a Webstig-ot kívüli szolgáltatásokra szeretné használni a szolgáltatások köre további költségekkel járhat. Abban az esetben, ha a Webstig-ot óránkénti munkára kérik fel a jelen megállapodás hatályán kívül (A melléklet), akkor a következő díjak vonatkoznak rájuk: Webstig LTD óradíjja:: 10 000 Ft óránként

9. Engedélyezés: Az Ügyfél vállalja, hogy hozzáférést biztosít a Webstig-nek minden eszközhöz, szoftverhez, webhelyhez, közösségi médiához, cél oldalakhoz, fiókokhoz stb., amelyhez hozzá kell férnie. A Webstig minden tőle telhetőt megtesz az összes jelszó biztonsága és védelme érdekében. Csak a Webstig felhatalmazott képviselői férhetnek hozzá a jelkódokhoz, és csak szükség szerint.

10. Szerzői jogok és védjegyek: Az Ügyfél feltétel nélkül képviseli (informálja) a Webstig-t garantálja, hogy a Webstig weboldalain, közösségi médiában stb. történő megjelenésre szánt szövegek, grafikák, videók, fotók, tartalom, tervek, védjegyek vagy egyéb műalkotások bármely eleme az Ügyfél tulajdonát képezi, vagy hogy az Ügyfél engedélyt kapott a jogos tulajdonosa ezen elemek mindegyikének használatára. Az Ügyfél vállalja, hogy ártalmatlanná teszi, megvédi és megvédi a Webstig-ot minden olyan követeléstől vagy pertől, amely az Ügyfél által biztosított ilyen elemek használatából ered.

11. Munkahitel: Az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Webstig felhasználja ügyfele nevét és webhelyét vállalati promóciókhoz, online portfólióhoz, korábbi ügyfelek listájához, közösségi médiában, nyomtatott anyagokban stb. a Webstig szolgáltatásainak más vállalatok számára történő reklámozására és népszerűsítésére.

12. A projekt kijelölése: A Webstig fenntartja a jogot, hogy bizonyos alvállalkozókat rendeljen ehhez a projekthez, ha ennek szükségességét látja a jelen megállapodás követelményeinek teljesítése érdekében.

13. Titoktartás: A Webstig, alkalmazottai és alvállalkozói megállapodnak abban, hogy az Ügyfél utasítása nélkül, a jelen szerződés időtartama alatt vagy azt követően nem adnak ki nem nyilvános bizalmas információkat senkinek sem. Hasonlóképpen, az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Webstig-ról szerzett nem nyilvános bizalmas információkat más félnek nem továbbít.

14. Teljesítmény felelősség: MIVEL a felek tudomásul veszik, hogy az internetet egyetlen jogalany sem birtokolja és nem irányítja; ezért a Webstig nem tud garanciát vállalni a munkánk eredményeként elérhető eredményekre. A Webstig azt jelenti, hogy jóhiszeműen mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei digitális marketingje sikeres legyen, és potenciális ügyfeleket generáljon munka.

A Webstig nem garantálja, hogy a munkája, weboldalai, digitális marketingje, tanácsadása vagy munkája által biztosított funkciók megfelelnek az Ügyfél igényeinek, vagy hogy a annak működése zavartalan vagy hibamentes lesz. A munka és a teljesítések minőségével és teljesítményével kapcsolatos teljes kockázat az Ügyfelet terheli.

A Webstig semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Ügyfél vagy bármely harmadik fél felé semmilyen kárért, ideértve az elmaradt hasznot, az elveszett megtakarításokat vagy egyéb véletlen, következményi vagy különleges károkat, amelyek a digitális marketingszolgáltatások vagy webhelyek működéséből vagy működési képtelenségéből erednek. (s), még akkor is, ha a Webstig-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

15. Kártalanítás: Az ügyfél ezennel kifejezetten vállalja, hogy kártalanítja a WEBSTIG LDT-t, tulajdonosait, megbízóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és vállalkozóit minden olyan keresettel, követeléssel vagy bármilyen költséggel szemben nem lehet alany, amely bármikor vagy helyen a projekttel kapcsolatosan általuk végzett vagy elmulasztott okból adódik vagy ered. Az ügyfél ezennel lemond minden olyan követeléséről, amely a Webstig LTD-vel, tulajdonosaival, megbízóival, tisztségviselőivel, alkalmazottaival és vállalkozóival szemben fennáll, vagy amelyeket a továbbiakban megszerezhet, kivéve, ha ez a joglemondás miatt bármikor felmerül. hely mindentől, amit ezzel a projekttel kapcsolatban tettek vagy elmulasztottak.

16. Szerződés módosításai: A jelen Szerződés módosításait a Webstig és az Ügyfél elfogadottnak tekinti, ha a kért módosításokat mindkét fél aláírta.

17. Jogszerű cél: Az Ügyfél csak törvényes célra használhatja a Webstig tervezési szolgáltatásait. A szövetségi, állami vagy helyi szabályozást sértő anyagok továbbítása tilos. Ide tartozik többek között a szerzői joggal védett anyagok, a jogilag fenyegetőnek vagy obszcénnek ítélt, pornográf, profán vagy üzleti titok által védett anyagok. Ide tartoznak az ilyen anyagokhoz fűződő hivatkozások vagy bármilyen kapcsolat is.

18. Felmondás: A Webstig bármikor, szankció nélkül felmondhatja a jelen Szerződés szerinti szolgáltatást, ha az Ügyfél nem tartja be a jelen Szerződés feltételeit. Ha az Ügyfél nem tartja be a jelen Szerződés feltételeit, és a Webstig ügyvédhez utalja az ügyet, az Ügyfél vállalja, hogy ésszerű ügyvédi díjat fizet, és vállalja, hogy megtéríti a Webstig egyéb behajtási költségeit és kiadásait.

19. A teljes egyetértés: A megállapodás az egyedüli megállapodás a Webstig és az Ügyfél között a szolgáltatások használatára vonatkozóan. Csak akkor válik hatályossá, ha mindkét fél aláírja.

20. Webstig médiaszállítók: Az itt biztosított Szolgáltatásokkal kapcsolatban a Webstig-nek jogában áll a Webstig által saját belátása szerint kiválasztott vállalkozókat, harmadik feleket és beszállítókat (mindegyik szállító) igénybe venni a munka befejezéséhez vagy támogatásához kéz. A Szállítóktól vásárolt munkákat olyan feltételek mellett kell elkészíteni, amelyeket a Webstig saját belátása szerint elfogadhatónak tart (Szállítói feltételek). A Webstig viseli az Eladóval kapcsolatos összes költséget, kivéve, ha a költséget az Ügyfél rendelkezésére bocsátják, és az Ügyfél írásban beleegyezik a költség megfizetésére.

21. Vis maior: Bármelyik fél általi nem teljesítése – a pénzfizetési kötelezettség kivételével – mentesíthető, amennyiben a teljesítést sztrájk, tűz, árvíz, kormányzati cselekmények, parancsok vagy korlátozások, Isten cselekedetei lehetetlenné teszik, vagy bármely más okból, amennyiben a teljesítés meghiúsulása a nem teljesítő fél befolyásán kívül áll.

22. Fax/Szkennelt aláírási másolat: Mindkét fél egyetért abban, hogy az aláírt dokumentum egyik vagy mindkét fél által faxolt vagy szkennelt másolata elfogadhatónak, jogilag és jogilag kötelező erejűnek tekintendő.

23. Irányadó jog: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

Az ajánlat elektronikus teljesítésével Ön elfogadja az alábbi feltételek mindegyikét.

Az általános szerződési feltételeket alkalmazó fél adatai

Cégnév: WEBSTIG LTD Magyarországi Fióktelepe
Cégjegyzékszám: 01 17 001373.
Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Adószám: 28997021-2-42
Telefonszám: +36 70 397 9422
E-mail elérhetőség: info@webstig.hu